הזכות על גופנו שמורה לנו, ורק לנו. מה קורה כאשר הצוות הרפואי פוגע באוטונומיית הפרט של המטופל ? היכנסו והיווכחו.

עין העובר נפגעה בעת דיקור – רשלנות רפואית ?

עין העובר נפגעה בעת דיקור – רשלנות רפואית ?

התינוק נפגע בעינו בעת דיקור מי השפיר ונותר עם לקות ראיה לכל חייו – בית משפט המחוזי קבע כי לא הייתה רשלנות רפואית – הכיצד זה יתכן?

אחת הבדיקות השכיחות שמבצעות נשים בהריון, היא בדיקת מי השפיר, אשר תפקידה לזהות מומים מולדים. הבדיקה מתבצעת תוך דקירה של האישה ההרה והוצאת נוזל מי השפיר ובדיקת רמת תקינותם, כאשר נשים הרות רבות לא מודעות לסיכונים הרבים שישנם בהליך רפואי זו. תפקיד הרופא המבצע את הבדיקה להסביר באופן מלא ומפורט לאישה את כל הסיבוכים האפשריים וההשלכות שישנן לביצוע הבדיקה או לחילופין להחלטה שלא לבצעה.

המשך…

יש תגובה אחת

הפיצוי הוכפל למרות שלא היתה רשלנות

הפיצוי הוכפל למרות שלא היתה רשלנות

אחת התאומות שנולדו בטיפולי הפריה נולדה עם מומים – בית המשפט המחוזי קבע שהרופא לא התרשל –  אך ניתן פיצוי על כי לא ניתנה להורים אפשרות לבחור טיפול אחר ובערעור לעליון הפיצוי הוכפל פי שניים

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית כמו כל תביעה אחרת, לא מסתיימת תמיד בערכאה הראשונה, שכן באם אחד הצדדים אינו מרוצה מהתוצאה שאליה הגיעה בית המשפט, יש לו את האפשרות להגיש ערעור לבית משפט בערכאה גבוהה יותר, כאשר לעתים ההחלטה הזו עשויה לשנות את התוצאה המשפטית מהקצה לקצה.

המשך…

אין תגובות

העליון בערעור על רשלנות רפואית הסכמה מדעת

העליון בערעור על רשלנות רפואית הסכמה מדעת

בערעור שהוגש אודות פסק דין רשלנות רפואית שב וקבע בית המשפט העליון: יש להגדיל את סכומי הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה של מטופל, כך שיישקפו את החשיבות שמעניקה שיטת המשפט הישראלית לאינטרס הנפגע.

המשך…

יש תגובה אחת