תיקון תביעה בחלוף תקופת ההתיישנות

רשלנות רפואית –  בית המשפט התיר תיקון כתב התביעה שממועד הגשתו חלפה תקופת ההתיישנות !

באופן עקרוני, הזמן המותר להגשת תביעה אזרחית הינו 7 שנים, כאשר באם רוצים לבקש מבית המשפט כי יתיר תיקון כתב התביעה, יש לעשות זאת במסגרת תקופת ההתיישנות. עם זאת במקרים מסוימים מחליט בית המשפט לאפשר את תיקון כתב הטענות גם בחלוף תקופת ההתיישנות וזאת כדי לאפשר לתובעים את הצגת טענותיהם באופן מלא ושלם תוך אי פגיעה בצד השני ושמירה על איזון בין הזכויות.

קופת החולים התרשלה בטיפול במהלך ההיריון והתינוקת נולדה עם מום בלב שהוביל למותה כעבור חודשיים!

שרית ואלי  הוריה של תמי (שמות בדויים) הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית כנגד קופת החולים משום שלא נתנה את הטיפול הרפואי המתאים מה שהוביל לכך כי התינוקת שלהם נולדה עם מום מולד בליבה וזה הביא למותה בעודה בת חודשיים בלבד. במעקב על ההיריון לא גילה הצוות הרפואי את מום הלב והאישה לא הופנתה לבצע בדיקות אקו לב, כמו גם סקירת מערכות שהיו קרוב לוודאי מאתרות את המום ומאפשרות את השיקול בדבר הפסקת ההריון.

כתב התביעה הוגש בתוך תקופת ההתיישנות יחד עם חוות דעת של רופא מומחה אשר ציין את הכשלים והנסיבות אשר התגלו במהלך ההיריון, אך לא טופלו ובכך הובילו לתוצאה הטרגית של מות התינוקות בגיל חודשיים.

רשלנות רפואית במעקב הריון - תיקון תביעה

חלפה תקופת ההתיישנות האם ניתן לתקן את כתב התביעה ולצרף חוות דעת רפואית נוספת?

בהליך אזרחי קיימת אפשרות לשני הצדדים לבקש את תיקון כתב הטענות כאשר חשוב כי התיקון יישאר במסגרת הטענות שהוצגו בכתב התביעה המקורי ולא תועלה עילה חדשה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות. במקרה הנוכחי שרית ואלי ביקשו כי בית המשפט יאפשר להם להוסיף חוות דעת רפואית המתייחסת לטענות שהם העלו בתביעת רשלנות רפואית זו ובנוסף להעלות סעיפים לכתב התביעה שלא הועלו קודם לכן.

בית המשפט בבואו לקבוע באם להתיר תיקון של כתב תביעה מתייחס באופן ספציפי לכל בקשה. לכן, לא ניתן להסיק מהחלטה אחת לאחרת בצורה גורפת, אלא לבדוק כל עניין לגופו. כך, במקרה זה, קופת החולים טענה כי אין לאפשר את תיקון התביעה משום שיש בה הוספת טענות חדשות לגמרי. בנוסף, אלי ושרית לא צירפו תצהיר לבקשה לתיקון המסביר מדוע הם לא העלו את הטענות הללו בכתב התביעה הראשוני והמקורי.

מן הצד השני , טענו אלי ושרית כי כתב התביעה המתוקן לא מציג טענות חדשות אלא רק מחדד את הקיימות ואת מהותה של תביעת רשלנות רפואית זו, למרות שחלפה תקופת התיישנות.

מדוע בית המשפט אפשר את תיקון התביעה?

חשוב להבין כי תיקון כתב תביעה עשוי להיות קריטי עבור שני הצדדים באופן אשר משנה מהותית את תוצאות המשפט, ולכן כמעט תמיד יעדיף הצד שכנגד, שלא יתוקן כתב התביעה. שכן, במידה והתיקון יתקבל יתכן ורק בגללו התובעים יזכו בתביעה ולכן השיקול במקרה זה נשאר בידי בית המשפט.

הגישה שנוקט בית המשפט היא לרוב לאפשר את תיקון כתב התביעה, שכאשר מטרת התיקון היא לאפשר את הבהרת המחלוקת בין הצדדים וכך יתאפשר לבית המשפט להכריע ולדון בשאלות השנויות במחלוקת בצורה טובה יותר. לפיכך, במקרה של שרית ואלי בית המשפט פסק כי יש לאפשר להם את תיקון כתב התביעה שאינו מוסיף דבר חדש אלא מחדד את הנאמר כבר באופן שיאפשר לבית המשפט דיון מעמיק ונכון יותר בטענות הצדדים.

[ois skin="skin2"]

משרדנו ישמחו לסייע לכם בכל עת ובכל שעה.

כתיבת תגובה