ניתוח השתלת שיער

רשלנות רפואית בניתוח השתלת שיעררשלנות רפואית בניתוח השתלת שיער – רשלנות רפואית בניתוח

ההתעסקות בבעיית ההתקרחות הגברית, החלה לצבור תאוצה בעת האחרונה, כאשר מגוון טיפולים מוצעים לאלו אשר מתוסכלים ממצב שיערם. הטיפול הפופולארי ביותר בתחום זה, הינו ניתוח להשתלת שיער, אשר מעניק גם למחוסרי השעיר לחלוטין, אפשרות להסתרק בבוקר בהנאה.

בניתוח להשתלת שיער, נלקחות דגימות שיער מחלקים שונים בגופו של המטופל, לדוגמא מן העורף או מן החלק האחורי של הראש, ומושתלים לאזור בו השיער אינו צומח עוד. למרות זאת, ניתוח להוספת שיער הינו עדיין ניתוח, כך שהוא אינו חף מסכנות, ומתוצאות אשר עלולות לגרום לנזק גופני ונפשי למטופל. יתרה מכך, כאשר הניתוח אינו נערך על פי אמות המידה הראויות, יתכנו נזקים בלתי הפיכים, אשר עלולים לפגום באיכות חייו של המטופל באופן תמידי. במקרים מן אלו, באפשרותו של המטופל לתבוע את הגורם הרשלני בגין רשלנות רפואית בניתוח.

סוגי התביעות המוגשות

ניתוח להשתלת שיער הינו ניתוח קוסמטי נפוץ ביותר. בשל כך, בית המשפט מתמודד עם מגוון תביעות בגין רשלנות רפואית, כאשר תוצאת הניתוח פוגעת במטופל. יחד עם זאת, אין הדבר קובע נחרצות כי כל תוצאה בלתי מספקת מצד המטופל, מהווה עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית, על כן יש להכיר את סוגי התביעות המוגשות בתחום זה:

  • העדר הסכמה מדעת –  כאמור, ניתוח להסרת שיער הינו ניתוח קוסמטי, על כן הוא אינו מבוצע עקב צורך רפואי מחייב, אלא לשדרוג אסטטי. במקרים אלו, מחייב החוק את הגורמים הרפואיים להעניק למטופל את כלל המידע הדרוש בכדי לקבל החלטה מבוססת על ביצוע הניתוח. מתן מידע חלקי, שגוי או אי מתן מידע כלל, בדבר הסיכונים הכרוכים בביצוע הניתוח, יחשבו על ידי בית המשפט כביצוע רשלנות רפואית בניתוח.
  • רשלנות רפואית במהלך הניתוח –  על פי חוק, מחויב הרופא לפעול במיומנות מקצועית ועל פי הנורמות המקובלות בתחום הרפואה. חריגה מנורמות אלו אשר יובילו לטיפול רפואי רשלני, עלולה לגרום לנזק אסטטי ונפשי למטופל, ותחשב כעילה מבוססת לתביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח.

היוועצות בעורך דין המומחה בתחום הרשלנות הרפואית

כאמור, אין דין כל מקרה בו התוצאה של הניתוח הקוסמטי זהה. ישנם קריטריונים משפטים ורפואיים על פיהם בית המשפט מכריע מקרי רשלנות רפואי, אשר על התובע להכיר על בוריים, בכדי להגיש כתב תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח להשתלת שיער. לכן, מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה בתחום הרשלנות הרפואית, לפני ביצוע כל פעולה משפטית. עורך דין מקצועי, יעניק למטופל ייעוץ משפטי איכותי, ויציג בפניו את כלל השלבים אשר עליו לעבור, בכדי לזכות בפיצויים המגיעים לו על פי חוק.

דוגמא לרשלנות רפואית בניתוח להשתלת שיער  

רשלנות רפואית בניתוח להשתלת השיער, עלולה להוביל לפגיעה נפשית בנוסף לפגיעה אסטטית. לדוגמא, ניתן להבחין במקרהו של מטופל, אשר בעקבות טיפול רשלני, נותרו בראשו צלקת, שגרמה לו לנכות פלסטית בסך 10%. יתרה מכך, בשל הצלקת האיומה בראש, נפגע המטופל פסיכולוגית, עד אשר פסיכיאטר מטעם בית המשפט קבע, כי נגרמה לו נכות פסיכיאטרית בסך 20%. על כן, פסק בית המשפט, לטובת התובע, והעניק לו פיצויים בסך של 40,000 ₪.

לסיכום,

ניתוחים קוסמטיים, וביניהם ניתוח להשתלת שיער, מחייבים את הגורמים הרפואיים, בהתנהלות קפדנית ואחראית, אף יותר מן ניתוחים רפואיים הכרחיים. לכן, בכל מקרה בו, פעל הגורם הרפואי באופן אשר סוטה מן הנורמות הרפואיות המקובלות, יש לפנות לעורך דין מקצועי בתחום הרשלנות הרפואית, בכדי לאמוד את האמצעים המשפטיים בהם ניתן להעמיד את הגורם הרפואי לדין, בגין רשלנות רפואית בניתוח.

[ois skin="skin2"]

משרדנו ישמחו לסייע לכם בכל עת ובכל שעה.