רשלנות בניתוח

רשלנות רפואית בניתוחהסיבות השכיחות למקרי רשלנות רפואית בניתוח

כשלים בניתוח הינם מקור שכיח לתביעות בגין רשלנות רפואית. ניתוח הינו פעולה כירורגית המבוצעת בגוף המטופל, הכרוכה בסיכונים מעצם היותה פעולה פולשנית המסתייעת בחומרים מרדימים. קיימות שתי עילות מרכזיות לתביעת רשלנות רפואית בניתוח, הן בניתוחים מתוכננים והן בניתוחי חירום: הראשונה והנפוצה מביניהן היא תביעה שמקורה באי הסכמה מדעת, כלומר שהמטופל לא קיבל הסבר מפורט על הניתוח, על השלכותיו ועל אמצעים חלופיים כנדרש בחוק. העילה השנייה קשורה בטעויות שאירעו בהליך הניתוח עצמו.

סוגי תביעות בגין רשלנות רפאית בניתוח

תביעות רשלנות רפואית בניתוח מבחינות בין ניתוחים מצילי חיים וניתוחים אשר אינם הכרחיים. בכל סוג של ניתוח, ובעיקר בניתוחים שאינם ניתוחי חירום, חובה על הרופא המטפל לספק למטופל הסבר מלא ומפורט. במידה והמטופל קיבל הסבר חלקי אשר לא פירט את סכנות הניתוח או את האלטרנטיביות, או במידה שההסבר לא מאפשר למטופל להבין את משמעות הניתוח, עשויה להתקיים עילה לתביעת רשלנות רפואית, הנובעת מאי הסכמה מדעת. עילה זו תקפה גם במקרה שהמטופל חתם על טופס הסכמה לניתוח, אך הוכח בבית הדין שהחתום לא הבין על מה הוא חותם, ולכן החתימה לא הושגה כדין. כאמור, עילה נוספת לתביעת רשלנות רפואית בניתוח קשורה בטעיות שנעשו בהליך, ועשויות לנבוע ממגוון גורמים:

  • מנותח אשר לא אובחן כבלתי כשיר לניתוח.
  • ניתוח בתנאי עבודה לא סבירים עקב מחסור בציוד או בכוח אדם.
  • ניתוח המבוצע באופן לקוי ובלתי מקצועי.
  • גופים זרים שנותרו בגופו של המנותח.
  • רשלנות בהליך ההרדמה, ההשגחה והמעקב אחריה.
  • רשלנות הנובעת מניתוח איבר לא נכון.
  • סגירה לא אסטטית של הניתוח.

מה לעשות בעת חשד לרשלנות רפואית בניתוח

במידה וקיים חשד לרשלנות רפואית בניתוח, חשוב להיעזר בשירותיו של עו"ד רשלנות רפואית המתמחה בתחום, ושהינו בעל ניסיון רב וידע לגבי ההיבטים הרפואיים והמשפטיים של התביעה. על מנת להצליח בתביעה על עורך דינכם להוכיח רשלנות אשר ניתן היה למנעה, אם מצד הרופא המנתח או הצוות, וכן קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית לנזק שנגרם למטופל. במקרה של רשלנות רפואית בניתוח שמקורה באי הסכמה מדעת, עורך הדין יכוון את לקוחותיו ליצירת קו תביעה מתאים למקרה הספציפי, כדוגמת ההוכחה שאם התובע היה מקבל את כל המידע הרלוונטי, היה בוחר לוותר על ההליך. בנוסף, עורך הדין יטפל בכל היבטי התביעה, הכוללים בין היתר איסוף חומר רפואי הנחוץ לתביעה והגשתו לבדיקה של מומחה רפואי.

דוגמאות  לרשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח עשויה להתרחש בכל סוגי הניתוחים וממגוון סיבות. להלן שתי דוגמאות:

  • רשלנות רפואית בעת ניתוח לייזר לשיפור הראייה, הנחשב כפעולה כירורגית בלתי הכרחית למטרות אסטטיקה ונוחות. בניתוחים מתוכננים כגון זה, בית המשפט מטיל אחריות רבה על המנתח מבחינת הסברת מהות הניתוח וסיכוניו, וכן מבחינת בדיקת כשירותו של המטופל לעבור את ההליך. הפיצויים בתביעות אלו הינם לרוב גבוהים, עקב הנזק הנגרם לראייה והמשפיע בצורה ברורה על איכות חייו של האדם.
  • רשלנות רפואית בהליך ההרדמה –  חלק ניכר מתביעות הרשלנות הרפואית בניתוח עוסקות בהליך הרדמה מקומי או כללי לקוי, שמקורו למשל בטעות במינוני חומר ההרדמה, ובחוסר התייחסות או רגישות למצב המנותח כגון קשיי נשימה ובליעה. יש לציין כי רשלנות בהרדמה עלולה לגרום לנזקים קשים במהלך הניתוח או אחריו, וחלקן אף מסכנות חיים.

סיכום

במידה ונפגעתם עקב ניתוח ואתם חושדים ברשלנות רפואית, הנובעת מאי הסכמה מדעת, או מרשלנות של הצוות המנתח, חשוב לגשת לעורך דין מומחה לשם קבלת הדרכה וכיוון, ולבדיקת זכאותכם לפיצוי כספי הולם. חשוב לזכור שהליך התביעה הינו מורכב מבחינה משפטית, ומוגש בדרך כלל כנגד גופים בעלי אמצעים, לכן מומלץ לפנות לעורך דין בעל ניסיון וכישורים מוכחים.

[ois skin="skin2"]

משרדנו ישמחו לסייע לכם בכל עת ובכל שעה.